Funkcie

Import Export

Program umožňuje prepojenie s GPS systémami rôznych výrobcov, pričom dáta o jazdách a polohách sú ďalej spracovávané za účelom napr. prechodov hraníc pre potreby výpočtu stravného, skutočných odjazdených kilometrov pre presné určenie spotreby a množstva natankovaného paliva. Mýtne, tankovania a iné poplatky sú importované z väčšiny platobných systémov bez potreby manuálnych vstupov. Faktúry sú exportované do účtovných systémov zákazníka.

Sklad

Kompletné skladové hospodárstvo umožnuje sledovať príjem a výdaj materiálu a tovaru, predaj s následnou fakturáciou alebo blokovaním na registračnej pokladni, vystavovanie ponúk, prijatých alebo odoslaných objednávok. Podrobné štatistiky predaja podľa skladových kariet, pobočiek, časového hľadiska, tovarových skupín.

Štatistiky

Podrobné štatistiky prepráv podľa vozidiel v členení na jednotlivé výnosy a náklady (mýto, pohonné hmoty, ...).

Stazky

Kompletné vyúčtovanie prevádzky vozidla za časový interval. Všetky príjmy a výdavky na jednom mieste, výpočet cestovných náhrad, priemernej spotreby a nadspotreby, mzdových nárokov vodičov, evidencia servisných nákladov vozidiel, poplatkov, mýta a ostatných výdavkov.

Faktúry

Vyúčtovanie objednávok prepráv vytvorením faktúry na jedno kliknutie myšou ale vystavenie hromadnej faktúry výberom viacerých objednávok. Tlač faktúr na niekoľkých formulároch v slovenskom alebo anglickom jazyku, export faktúr do účtovných systémov.

Objednávky

Vytváranie nových objednávok na prepravu, plánovanie trasy prostredníctvom niekoľkých mapových podkladov, priradenie objednávky k vozidlu, sledovanie vyúčtovania objednávok. Program je pripravený taktiež pre špedičné objednávky s vystavovaním objednávok pre dodávateľov.

Technológie

Záloha do cloudu

Aby bolo zálohovanie čo najjednoduchšie, pre každú inštaláciu je automaticky na našom serveri určenom pre zálohovanie vytvorené úložné miesto, kam sa cez internet zálohujú všetky dáta prostredníctvom prírastkových záloh a to všetko úplne zdarma.

Informačné zdroje

Na našich serveroch prevádzkujeme niekoľko databáz, na ktoré sa prostredníctvom internetu užívatelia pripájajú a využívajú ich pre svoju komfortnú prácu.

Kurzový lístok, sadzby tuzemských a zahraničných cestovných náhrad
Každý deň pri prvom spustení program načítava aktuálny kurzový lístok pre všetky meny uverejňované v kurzovom lístku Európskej centrálnej banky voči Eur a zároveň načítava aktuálne sadzby cestovných náhrad pre výpočet stravného a vreckového.

Register firiem
Pri zapisovaní nového zákazníka do objednávky alebo faktúry stačí zadať pár písmen z názvu a program použitím našej neustále aktualizovanej databázy ponúkne na výber firmy s aktuálnymi údajmi.
Táto databáza je neustále aktualizovaná z viacerých zdrojov (obchodný register, živnostenský register, finančná správa), kde sú informácie aj o plátcoch DPH alebo zrušených registráciách.

SQL Client Server

Architektúra client – server znamená, že všetky dáta sú uložené na jednom počítači v sieti, z ktorého čerpajú ostatné počítače len údaje, ktoré potrebujú, čím sa zbytočne nezaťažuje sieťová prevádzka.
V prípade jednopoužívateľskej inštalácie slúži jeden počítač aj ako server a nie je potrebné mať iný server.
Štruktúra dát je špeciálne navrhnutá spôsobom, aby mal program čo najnižšie nároky na hardware a pri jeho nasadení u zákazníka nebolo potrebné zbytočne investovať do výkonnejšej techniky.
Program ako dátové úložisko používa najnovšie verzie databázového servera Microsoft SQL Server Express 2012 až 2016, ktoré podľa posledných testov poskytujú najrýchlejší a najbezpečnejší spôsob ukladania a poskytovania dát a to vo verzii Express celkom zdarma.

História záznamov

Každá zmena záznamu sa ukladá do špeciálnej databázy. Kedykoľvek je možné vidieť obsah jednotlivých dokladov v minulosti s presným časom a užívateľom, ktorý ich upravoval.

Fakty

0
Programy pre dopravu robíme od