História záznamov

Každá zmena záznamu sa ukladá do špeciálnej databázy. Kedykoľvek je možné vidieť obsah jednotlivých dokladov v minulosti s presným časom a užívateľom, ktorý ich upravoval.