Záloha do cloudu

Aby bolo zálohovanie čo najjednoduchšie, pre každú inštaláciu je automaticky na našom serveri určenom pre zálohovanie vytvorené úložné miesto, kam sa cez internet zálohujú všetky dáta prostredníctvom prírastkových záloh a to všetko úplne zdarma.