Objednávky

Vytváranie nových objednávok na prepravu, plánovanie trasy prostredníctvom niekoľkých mapových podkladov, priradenie objednávky k vozidlu, sledovanie vyúčtovania objednávok.
Program je pripravený taktiež pre špedičné objednávky s vystavovaním objednávok pre dodávateľov.