Stazky

Kompletné vyúčtovanie prevádzky vozidla za časový interval. Všetky príjmy a výdavky na jednom mieste, výpočet cestovných náhrad, priemernej spotreby a nadspotreby, mzdových nárokov vodičov, evidencia servisných nákladov vozidiel, poplatkov, mýta a ostatných výdavkov.