Funkcie

Import Export

Program umožňuje prepojenie s GPS systémami rôznych výrobcov, pričom dáta o jazdách a polohách sú ďalej spracovávané za účelom napr. prechodov hraníc pre potreby výpočtu stravného, skutočných odjazdených kilometrov pre presné určenie spotreby a množstva natankovaného paliva.
Mýtne, tankovania a iné poplatky sú importované z väčšiny platobných systémov bez potreby manuálnych vstupov.
Faktúry sú exportované do účtovných systémov zákazníka.

Sklad

Kompletné skladové hospodárstvo umožnuje sledovať príjem a výdaj materiálu a tovaru, predaj s následnou fakturáciou alebo blokovaním na registračnej pokladni, vystavovanie ponúk, prijatých alebo odoslaných objednávok.
Podrobné štatistiky predaja podľa skladových kariet, pobočiek, časového hľadiska, tovarových skupín.

Štatistiky

Podrobné štatistiky prepráv podľa vozidiel v členení na jednotlivé výnosy a náklady (mýto, pohonné hmoty, …).

Stazky

Kompletné vyúčtovanie prevádzky vozidla za časový interval. Všetky príjmy a výdavky na jednom mieste, výpočet cestovných náhrad, priemernej spotreby a nadspotreby, mzdových nárokov vodičov, evidencia servisných nákladov vozidiel, poplatkov, mýta a ostatných výdavkov.

Faktúry

Vyúčtovanie objednávok prepráv vytvorením faktúry na jedno kliknutie myšou ale vystavenie hromadnej faktúry výberom viacerých objednávok. Tlač faktúr na niekoľkých formulároch v slovenskom alebo anglickom jazyku, export faktúr do účtovných systémov.

Objednávky

Vytváranie nových objednávok na prepravu, plánovanie trasy prostredníctvom niekoľkých mapových podkladov, priradenie objednávky k vozidlu, sledovanie vyúčtovania objednávok.
Program je pripravený taktiež pre špedičné objednávky s vystavovaním objednávok pre dodávateľov.