Technológie

Záloha do cloudu

Aby bolo zálohovanie čo najjednoduchšie, pre každú inštaláciu je automaticky na našom serveri určenom pre zálohovanie vytvorené úložné miesto, kam sa cez internet zálohujú všetky dáta prostredníctvom prírastkových záloh a to všetko úplne zdarma.

Informačné zdroje

Na našich serveroch prevádzkujeme niekoľko databáz, na ktoré sa prostredníctvom internetu užívatelia pripájajú a využívajú ich pre svoju komfortnú prácu.

Kurzový lístok, sadzby tuzemských a zahraničných cestovných náhrad
Každý deň pri prvom spustení program načítava aktuálny kurzový lístok pre všetky meny uverejňované v kurzovom lístku Európskej centrálnej banky voči Eur a zároveň načítava aktuálne sadzby cestovných náhrad pre výpočet stravného a vreckového.

Register firiem
Pri zapisovaní nového zákazníka do objednávky alebo faktúry stačí zadať pár písmen z názvu a program použitím našej neustále aktualizovanej databázy ponúkne na výber firmy s aktuálnymi údajmi.
Táto databáza je neustále aktualizovaná z viacerých zdrojov (obchodný register, živnostenský register, finančná správa), kde sú informácie aj o plátcoch DPH alebo zrušených registráciách.

SQL Client Server

Architektúra client – server znamená, že všetky dáta sú uložené na jednom počítači v sieti, z ktorého čerpajú ostatné počítače len údaje, ktoré potrebujú, čím sa zbytočne nezaťažuje sieťová prevádzka.
V prípade jednopoužívateľskej inštalácie slúži jeden počítač aj ako server a nie je potrebné mať iný server.
Štruktúra dát je špeciálne navrhnutá spôsobom, aby mal program čo najnižšie nároky na hardware a pri jeho nasadení u zákazníka nebolo potrebné zbytočne investovať do výkonnejšej techniky.
Program ako dátové úložisko používa najnovšie verzie databázového servera Microsoft SQL Server Express 2012 až 2016, ktoré podľa posledných testov poskytujú najrýchlejší a najbezpečnejší spôsob ukladania a poskytovania dát a to vo verzii Express celkom zdarma.

História záznamov

Každá zmena záznamu sa ukladá do špeciálnej databázy. Kedykoľvek je možné vidieť obsah jednotlivých dokladov v minulosti s presným časom a užívateľom, ktorý ich upravoval.