Záloha do cloudu

Aby bolo zálohovanie čo najjednoduchšie, pre každú inštaláciu je automaticky na našom serveri určenom pre zálohovanie vytvorené úložné miesto, kam sa cez internet zálohujú všetky dáta prostredníctvom prírastkových záloh a […]

Informačné zdroje

Na našich serveroch prevádzkujeme niekoľko databáz, na ktoré sa prostredníctvom internetu užívatelia pripájajú a využívajú ich pre svoju komfortnú prácu. Kurzový lístok, sadzby tuzemských a zahraničných cestovných náhrad Každý deň […]

SQL Client Server

Architektúra client – server znamená, že všetky dáta sú uložené na jednom počítači v sieti, z ktorého čerpajú ostatné počítače len údaje, ktoré potrebujú, čím sa zbytočne nezaťažuje sieťová prevádzka. […]

História záznamov

Každá zmena záznamu sa ukladá do špeciálnej databázy. Kedykoľvek je možné vidieť obsah jednotlivých dokladov v minulosti s presným časom a užívateľom, ktorý ich upravoval.