Import Export

Program umožňuje prepojenie s GPS systémami rôznych výrobcov, pričom dáta o jazdách a polohách sú ďalej spracovávané za účelom napr. prechodov hraníc pre potreby výpočtu stravného, skutočných odjazdených kilometrov pre presné určenie spotreby a množstva natankovaného paliva.
Mýtne, tankovania a iné poplatky sú importované z väčšiny platobných systémov bez potreby manuálnych vstupov.
Faktúry sú exportované do účtovných systémov zákazníka.