Sklad

Kompletné skladové hospodárstvo umožnuje sledovať príjem a výdaj materiálu a tovaru, predaj s následnou fakturáciou alebo blokovaním na registračnej pokladni, vystavovanie ponúk, prijatých alebo odoslaných objednávok.
Podrobné štatistiky predaja podľa skladových kariet, pobočiek, časového hľadiska, tovarových skupín.