Faktúry

Vyúčtovanie objednávok prepráv vytvorením faktúry na jedno kliknutie myšou ale vystavenie hromadnej faktúry výberom viacerých objednávok. Tlač faktúr na niekoľkých formulároch v slovenskom alebo anglickom jazyku, export faktúr do účtovných systémov.